سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

دنیــــــــــــــــــــــــــا مــــال تـــــــــــــــــــــــــــو..... :
ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٦   کلمات کلیدی:

به خدا گفتـــــــم  :

بیا جهان را قسمت کنیــــــــــــم

 گفتـــــم : آسمون مال من، ابراش مال تو ، دریا مال من، موجاش مال تـــــــــــو ، خورشیـــــد مــال مـــن، مـــاه مـــال تــــــــــــــو....

خدا خنده‌ای کـــرد و گفــــــت :

تـــــو بندگی کــــن همش مال تـــــــــو.....حتــــی مـــــــــن!

               .... ارادتــمنـــــــد : احــمــــــد