سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

انـــــــــــــــــــــــــرژی مثـبــــــــــت ..... :
ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢٧   کلمات کلیدی: سخنان زیبای بزرگان ،مطالب مفیدو زیبا / انرژی مثبت ،کاترین پاندر / سخنان پند اموز ،تقدیم : به شما خوبان

اگر مدام درباره شکست صحبت کنید، بگذارید به شمــــــــــــــا بگویم،که : در آسمان و زمین قدرتى نیست که بتواند به داد شما برســــــــد ویاریتان کند ،  اما اگر مــــــــدام دربـــــــاره توانــــــگـــرى و کامیابى صحبت مى‏کنید،باز هم بگذارید به شما بگویم، که : در آسمان و زمین قدرتى نیست که‏بتواند جلو توانگرى و کامیابى شمارا بــگیــــــــــــــــــرد...  

 کاترین پاندر

الهــــــــــــی : همیشه شاد ، موفق ، سرفـــــــــــــــراز باشید

ارادتمنــــــــــــــــد   :   ....  احمـــــــــــد