سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

محبــــــــــو ب مــــــــن ، مرا در یــــــــــاب :
ساعت ٦:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٩   کلمات کلیدی: زمزمه های زیبا و عارفانه ،زمزمه های عاشقانه دل / عشق ،تنها با یاد خداست که دلها ارامش می یابد ،تقدیم به شما دوستان بلند اندیشه ام

محبوب من :آیا تو می دانستی که برریلهای مسیر زندگی ام قطاری به اسم تـــــــــــو در حرکت بود ومن مسافری بودم غریب .....

من این روزها ناامیدم از نگاهت بیا ومرا امیدی بخش که دیگر در آن تنها یی ، برایم معنایی نداشته باشــــــــــــــــــــــد ....

تو در کدامین دیار ؛آشیان داری وبرکدامین خاک مقدس گام مــــــــــی نهی تا خاک پای تو سرمـــــــــه چشمان معشوق شـــــــــــود؟؟؟؟؟

خدایــــــــــــــــا  : از عشق امروزمان برای فردایمان چیزی باقـــــی بگذار حتـــی اگر به اندازه ی یک لبـــخنـــــــــــــــد باشد تا به یاد داشته باشیم که  : یک روز عاشــــق بودیم ....