سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

بــــه وبــلاگ ســـروناز شیــــــــــــــــــــــــــــــراز خـــوش آمــدیـــد :
ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۸   کلمات کلیدی: سرو ناز شیراز ،خوشا شیراز و وضع بی مثالش ،لسان الغیب حافظ شیرازی ،خواجه اهل راز/ حافظ شیرازی
welcome  (پست ثـــابت ):
 

خدایا :نمی گویم دستم را بگــــــــیر ، چرا که یک

 عمر گرفته ای،خـــــــدایــــــا رهــــایــــــم نکـــن...ahmad