سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

جمال یوسف ... غزل عیدانه :
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢٧   کلمات کلیدی: عیدانه ،مه و ماه

لب من در غزلش  هر گه و گاهست هنوز
دل من در طلبش  در ره و راهست هنوز
شب هجران نگهم  سوی مه رویش بود
نگهم لیک کنون   بر مه و ماهست هنوز
بندگی کردم و هیچ از دل  او    نستاندم
که به پهنای دلم  او شه و شاهست هنوز
تا که هر خرمن دل را به نگاهش   سوزد
دل من زآن همه شب  چون که و کاهست هنوز
یوسف از قعر چه   عشق برون آمد باز
دل من در غم او   در چه و چاهست  هنوز     ( عیدتون   مبارک ... )