سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

تقدیم به : او ... ( دل میخرییییییییییییییییی .... ) :
ساعت ۸:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٥   کلمات کلیدی: غزلی زیبا ،داستان دل و دل داده گی ،گفتمش دل میخری ،تقدیم به او : که خود همیشه بهترین است

گفتمش : دل میخری؟پرسید:چند؟

گفتمش : دل مال تو تنها بخند

خنده کرد و دل ز دستانم ربود

تا به خود باز آمدم او رفته بود

دل ز دستش روی خاک افتاده بود

جای پایش روییییییییی دل جا مانده بود... /

... احمد