سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

عشق یعنی .... :
ساعت ۱٠:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢٦   کلمات کلیدی: عشق ،شقایق - خار

عشق یعنی مهر بی چون وچرا ؛        عشق یعنی کوشش بی ادعا
   عشق یعنی مهر بی اما ، اگر ؛       عشق یعنی رفتن با پای و سر
عشق یعنی دل تپیدن بهر دوست ؛    عشق یعنی جان من قربان اوست
عشق یعنی خواندن از چشمان او ؛   حرفهای دل بدون گفتگو
 عشق یعنی عاشق بی زحمتی ؛     عشق یعنی بوسه بی شهوتی
      عشق ، یار مهربان زندگی ؛        بادبان و نردبان زندگی
عشق یعنی دشت گلکاری شده ؛      در کویری چشمه ای جاری شده
   یک شقایق در میان دشت خار ؛     باور امکان با یک گل بهار