سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

راز آرامش درونییییییییییییییییییییییییییییییی :
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢۳   کلمات کلیدی: راز ارامش درون/ارامش در زندگی ،راههای استمرار خوشبختی ،تقدیم به : همه دوستان عزیزم ،نقش ارامش در زندگی
راز آرامش درون  :

 

 
 
۱- راز آرامش درون ، خویشنداری است. انرژی های خود را پراکنده نکن. آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایت کن…
 
۲- راز آرامش درون ، در این است که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.
 
۳- راز آرامش درون ، در زمان حال زندگی کردن است . گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.
 
۴- راز آرامش درون ، در آسایش درون است. آسایش جسمانی ، عاطفی ، ذهنی و سپس معنوی است.
 
۵- راز آرامش درون ، در دل نبستن است. این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.
 
۶- راز آرامش درون ، در شادی است. افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن.
 
۷- راز آرامش درون ، در آروز نداشتن است. این را بدان که شادی در درون تو جای دارد، نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو .
 
۸- راز آرامش درون ، در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری. آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.
 
۹- راز آرامش درون ، در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی. اما می توانی خودت را تغییر دهی.
 
۱۰- راز آرامش درون ، در دوستی با افراد مثبت است. از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند اجتناب کن.
 
۱۱- راز آرامش درون ، در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.
 
۱۲- راز آرامش درون ، در یک زندگی ساده است. ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کن.
 
۱۳- راز آرامش درون ، در یک زندگی سالم است. هر روز ورزش کن، غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش.
 
۱۴- راز آرامش درون ، در داشتن وجدانی پاک است. به آرمان هایت پایبند باش.
 
۱۵- راز آرامش درون ، در رفتار آزادانه است. رفتاری که بر آمده از خود واقعی ات باشد، نه افکار دیگران.
 
۱۶- راز آرامش درون ، در این است که در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کنی.
 
۱۷- راز آرامش درون ، در غبطه نخوردن به مال دیگران است. این را بدان که آنچه حق توست، هر طور شد خود را به تو خواهد رساند.
 
۱۸- راز آرامش درون ، در گله مند نبودن است. آنچه دنیا به تو می بخشد، در مقابل چیزی است که پیش تر ، تو به او بخشیده ای.
 
۱۹- راز آرامش درون ، در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی.
 
۲۰- راز آرامش درون ، در این است که بر دشمن درونت غلبه کنی، نه اینکه او را سرکوب کنی.
 
۲۱- راز آرامش درون ، در تمرین اراده است. حتی اگر نفست به شدت مخالف باشد.
 
۲۲- راز آرامش درون ، در این است که دلت همیشه شاد باشد، حتی هنگامی که دیگران عبوس هستند.
 
۲۳- راز آرامش درون ، در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران، خود آنها را خوشحال کنی.
 
۲۴- راز آرامش درون ، در این است که خیر و سلامت دیگران را خیر و سلامت خود بدانی.
 
۲۵- راز آرامش درون ، در بی آزار بودن است. هرگز عمدا کسی را نرنجان..../
 ### با  آرزوی بهترین ها برای شما دوستان خوبم....  /   احمد