سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

وسعت اندیییییییییییییییییییییییییییییییشه :
ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱٢   کلمات کلیدی: وسعت اندیشه ،همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند ،داستانهای پند اموز- و زیبا ،تقدیم به شما دوستان بلند اندیشه ام
 1.  
  وسعت اندیشه   و اندیشه  بلند  :

   

  و

   

  دلبسته ی کفشهایم بودم. کفش هایی که یادگار سال های نو جوانی ام

  بودند

  دلم نمی آمد دورشان بیندازم .هنوز همان ها را می پوشیدم


  اما کفش ها تنگ بودند و پایم را می زدند

  قدم از قدم اگر بر می داشتم زخمی تازه نصیبم می شد

  سعی می کردم کمتر راه بروم زیرا که رفتن دردناک بود

  ================================
  می نشستم و زانوهایم را بغل می گرفتم

  و می گفتم:چقدر همه چیز دردناک است

  چرا خانه ام کوچک است و شهرم و دنیایم

  می نشستم و می گفتم : زندگیم بوی ملالت می دهد و تکرار

  ==============================
  .می نشستم و می گفتم:خوشبختی تنها یک دروغ قدیمی است

  می نشستم و به خاطر تنگی کفشهایم جایی نمیرفتم

  قدم از قدم بر نمیداشتم .. می گفتم و می گفتم

  =========================
  ......... پارسایی از کنارم رد شد

  عجب ! پارسا پا برهنه بود و کفشی بر پا نداشت

  مرا که دید لبخندی زد و گفت: خوشبختی دروغ نیست

  اما شاید تو خوشبخت نشوی زیرا خوشبختی خطر کردن است

  و زیباترین خطر..... از دست دادن

  ==============
  تا تو به این کفش های تنگ آویخته ای ....برایت دنیا کوچک است و زندگی ملال آور

  .جرات کن و کفش تازه به پا کن.شجاع باش و باور کن که بزرگتر شده ای

  ==============
  رو به پارسا کردم ، پوزخندی زدم و گفتم

  اگر راست می گویی پس خودت چرا کفش تازه به پا نمی کنی تا پا برهنه نباشی؟

  ==============
  پارسا فروتنانه خندید و پاسخ داد :من مسافرم و تاوان هر سفرم کفشی بود

  که هر بار که از سفر برگشتم تنگ شده بود و

  پس هر بار دانستم که قدری بزرگتر شده ام

  ==============
  هزاران جاده را پیمودم و هزارها پای افزار را دور انداختم

  تا فهمیدم بزرگ شدن بهایی دارد که باید آن را پرداخت

  حالا دیگر هیچ کفشی اندازه ی من نیست

  با تقدیم احترامات  فائقه : احمد   وسعت زندگی هرکس به اندازه ی وسعت اندیشه ی اوست ...