سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

با کاروان شعر - تقدیم به شما خوبان :
ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٦   کلمات کلیدی: رواقمنظر چشم من آشیانه توست ،با کاروان شعر ،حافظ شیرازی ،تقدیم : به شما خوبان

http://www.idafars.com/userfiles/image/Aramgah-e-hafez_nuit_shiraz.jpg

رواق منظر چشم من آشیانه توست

کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست

به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل

لطیفه‌های عجب زیر دام و دانه توست

دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد

که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست.

با تقدیم احترام مجدد : احمد