سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

هفت سین بهار :
ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢٤   کلمات کلیدی: نوروز 7 سین

هفت سین سرور ماهی و تنگ بلور سکه و سبزه و آب نرگس و جام شراب
باز هم شادی عید آرزوهای سپید
باز لیلای بهار
باز مجنونی بید
باز هم رنگین کمان
باز باران بهار
باز گل مست غرور
باز بلبل نغمه خوان
باز رقص دود عود
باز اسفندو گلاب
باز آن سودای ناب کور باد چشم حسود
باز تکرار دعا یا مقلب القلوب یا مدبر النهار حال ما گردان تو خوب راه ما گردان تو راست
باز نوروز سعید
باز هم سال جدید
باز هم لاله عشق خنده و بیم و امید لیک در این همه رنگ لیک در این همه نور سهم من هم این شد که بمانم دلتنگ و نباشم مسرور
باز تحویل سکوت
باز شمعی واژگون
باز اشکی در دو چشم
باز بغضی در گلو باز تندیس بهار مشت می کوبد به در پنجره فریاد کرد او نیامد از سفر باش تا سال دگر
باش تا سال دگر