سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

خورشید آرزو - تقدیم به بهتریییییییییییییییییییییییییییییییییییییییینم :
ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٥   کلمات کلیدی: خورشید آرزویم- تقدیم به : یییییییییییه فرشته ،غزل ناب ،چکاممممممممممممممه ،تقدیم به: شما دوست خوبم

 بگذار سر به سینه من تا که بشنوی
آھنگ اشتیاق دلی دردمند را
شاید که پیش ازین نپسندی به کار عشق
آزار این رمیده سر در کمند را
بگذار سر به سینه من تا بگویمت
اندوه چیست عشق کدامست غم کجاست
بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان
عمری است در ھوای تو از آشیان جداست
دلتنگم آن چنان که اگر ببینمت به کام
خواھم که جاودانه بنالم به دامنت
شاید که جاودانه بمانی کنار من
ای نازنین که ھیچ وفا نیست با منت
تو آسمان آبی آرام و روشنی
من چون کبوتری که پرم در ھوای تو
یک شب ستاره ھای ترا دانه چین کنم
با اشک شرم خویش بریزم به پای تو
بگذار تا ببوسمت ای نوشخند صبح
بگذار تا بنوشمت ای چشمه شراب
بیمــار خنـــده ھای تـوام بیشتـــــر بخنــــــــــــــد
خورشیــــــد آرزوی منـــــی  گرم تر بتــــــــــــــاب..../ احمد

مانا    و پاییییییییییییییییییییییییییییدار باشییییییییییییییییییییید.