سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

برای دوستان پردیسی ام :
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/٢۱   کلمات کلیدی: شعر و نجوا
 

تو از دردی که افتادست بر جانم چه می دانی؟
دلم تنها تو را دارد ولی با او نمی مانی
تمام سعی تو کتمان عشقت بود در حالی
که از چشمان مستت خوانده بودم راز پنهانی
فقط یک لحظه آری با نگاهی اتفاق افتاد
چرا عاقل کند کاری که بازآرد پشیمانی؟      ahmad 

لبخند    

              بهاربیست          www.bahar-20.comبهاربیست          www.bahar-20.comبهاربیست          www.bahar-20.com                    بهاربیست          www.bahar-20.com

    

 

 

فقط کسی معنی دل تنگی را درک می کند که طعم وابستگی را چشیده باشد پس هیچوقت به کسی وابسته نشو که سر انجام آن وابستگی دلتنگیست


 

اما مَشکن مرا...

گر می شکنی ام
بگذر...
اما ننگر مرا...

گر می نگری ام..
بگذر ...
اما نجوی مرا...

گر می جویی ام..
بگذر...
اما نخوان مرا...

گر می خوانی ام..
بگذر..
اما  نخواه مرا.. 

گر می خواهی ام..
نیز بگذر..!
اما تنها مگذار مرا...


********


 

یاد ایام   :

یاد باد انکه سر کوی توام منزل بود

دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود

در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز

چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود