سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

نیش ها و کنایه ها.... :
ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱۱   کلمات کلیدی: نیشها و کنایه ها ،عبرت ها ،عشق و امید ،تقدیم به او : که خود همیشه بهترین است

  .  همه تا وقتی که باهاشون دمخور نشده باشی طبیعی به نظر می رسند.

 • اگر به کسی پول کمی قرض دادی و دیگه ندیدیش، سرمایه گذاری مطمئنی کردی. ....
 • خودتون رو مثل بقیه منحصر به فرد بدونید.
 • فکر می کنی کسی به زنده بودنت اهمیت نمیده؟ چند تا از قسط هاتو پرداخت نکن.
 • دهنت رو ببند تا لگد حواله اش نشه.
 • دو نظریه برای بحث کردن با خانم ها وجود داره که هیچ کدوم فایده ندارند.
 • آدم بعضی روزها مگس است و بعضی روزها شیشه پنجره.
 • سریع ترین راه برای دو برابر کردن پول اینکه که از وسط تاش کنی و بگذاری توی جیبت..... !!!!! 
 • تجربه را بعد از اینکه بهش نیاز داشتی به دست میاری.
 • برای اینکه توی کارت پیشرفت کنی باید چشم دیدن یکی دیگه مثل خودت رو داشته باشی تا جای تورو بگیره.....
 • اعتماد به نفس و عشق  و امید  سر مایه های گران سنگند  ... قدر شناس آنها باشییییییییییییییییییم.
 • آنچه برای خود می پسندیم  .... برای دیگران هم بپسندییییییییییییم
 • #######  مانا    و پایدار باشید/   ahmad ##################

 •