سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

» جملاتی زیبا و عمیق برای زندگی بهتر ..... : :: ۱۳٩٥/۱٢/۱٠
» تـــــــــــــورا مــــن چــشـم در راهـــــــــــــــم...... : :: ۱۳٩٥/٥/۱۸
» یـــــــــــــاد تـــــــــــــــو ....... : :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٤
» باغبــــــــان شـــــــــــایســته : :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٠
» فرا رسیدن ماه محرم . ماه حزن و عزای فرزندان پیامبر اسلام . تسلیت : :: ۱۳٩٤/٧/٢۳
» باغبــــــــان شـــــــــــایســته : :: ۱۳٩٤/٦/۱٥
» قــدم هـــای مثبت . زیـبــا . ارام و مستمر در راه آینده ای بهتر..... : :: ۱۳٩٤/٤/۱۸
» دلـــــــــــــنـوشتـــــــــه ای زیـــــبا برای تـــــــــو ..... : :: ۱۳٩٤/۳/۱
» چــــــگــونـــــــه خــــــو شـبـخــــــــــــت بـــــاشیــــــــم..... : :: ۱۳٩٤/٢/۱٠
» ولادت نورانی بانوی اسمانی / س / و گرامیداشت مقام مادر و روز زن مبارکباد : :: ۱۳٩٤/۱/٢٠
» عیـــــد نـــــــوروز مـبـــارکـبـــــــــــاد : :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٧
» زمـــزمــــــــــه ای بــــا یـــــــــــــــار صــاحـبــــــــــــدل ..... : :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۳
» برای شـــــاد بــــودن در زنــدگـــــــی ؛ چــــه کنیم.....؟ :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» ارامش در زندگیییییییییییییییی : :: ۱۳٩۳/٩/٧
» بـــــا کـــــــــاروان حسینی ( ع ) : :: ۱۳٩۳/۸/٤
» جـمــــلات زیـبـــــا و مـفـیـــــــــد ( نقل قول بزرگان ) : :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» میلاد سراسر نورانی افتاب هشتم ، حضرت امام رضا ( ع ) مبارکباد : :: ۱۳٩۳/٦/۱٦
» عیــد سعـیـــــد فـــطـــــر بر شمــــــا خوبان مبارکباد....: :: ۱۳٩۳/٥/٦
» حلول ماه خدا . ماه خوبی ها . ماه دوری از پلشتی ها ؛ رمضان الکریم مبارک...: :: ۱۳٩۳/٤/٦
» اعیاد شعبانیه بر همگان مبارک...... : :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» راز خـــــــــــوشـبــــخـــتـــــــــــــی..... : :: ۱۳٩۳/٢/٦
» کــــــــــــاش بــــــــــــارانـــــــــــــی ببارد..... : :: ۱۳٩۳/٢/۱
» میلاد نورانی بانوی آسمانی ؛ و گرامیداشت مقام مادر و روز زن مبارکباد : :: ۱۳٩۳/۱/۳۱
» آتش عشــــق زیـبــــــــــای تــــــــــــــــو...... : :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
» بهار زیبای طبیعت و نوروز باستانی بر شما خــوبــــــــان مبارکباد...... : :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» حراج دوستیییییییییییییییییییییییییی ...... : :: ۱۳٩٢/۱٢/٥
» جـمــــلات بسیار زیبـــــــــا و الهــــــــام بخش در زنــدگــــــی..... : :: ۱۳٩٢/۱۱/۱
» میلاد رسول خــــوبـــی هــــــا ( ص ) ، و امام صـــادق ( ع ) مبارکباد : :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» در خـیـــــــــال عـشــــــــــــق ...... : :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» شعــر عشــــق و جــدایــــــی ؛ تقدیم به شما خوبان : :: ۱۳٩٢/٩/۳٠
» دوستان خــــوبم یــــــــــــــلـدا تـــــــــــــــــــــون مبارک...... : :: ۱۳٩٢/٩/٢٥
» ابشار گل هــــای سرخ ؛ تقدیم به شما خوبان.....: :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» صــــــفـای گــــــــــــل ســـــــــــرخ ...... : :: ۱۳٩٢/٩/۸
» کـــــــــــــــتـاب چـــــــــهـــــــــــــــار فصــل زنــــدگـــــــــــــی : :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» دســــــــــت هایت را دوست دارم...... : :: ۱۳٩٢/۸/٢۳
» محـــــــــــرم حسینـــــی ( ع ) تسلیت بــــــــــــــــــاد : :: ۱۳٩٢/۸/۱٢
» زنـــــــــــــــــــــــدگــــــــــــــی رویــــــایییییییییییییییییییی : :: ۱۳٩٢/۸/٤
» عیـــــــــــــد سعیــــــــــــد قربان بر شمــا خــوبـــــان ، مبــارک...... : :: ۱۳٩٢/٧/٢۳
» بگذار که تــــازه شـــوم ، در هــــــــــوای تـــــــــــــو...... : :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» حد اقل خودمان با خودمان رو راست باشیم ، و همراه....... : :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» دوم شـــهــــریـــــــــــــــور ســــالـــــــــروز تــــــولــــــــدم...... : :: ۱۳٩٢/٦/٢
» بـــــــــــــــارانـــــــــــــــی دوســــتـت دارم ..... : :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» هموطنان عزیزم : عیییییییییییییید سعید فطر بر شما مبارکباد : :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» دوســـــتِِِِِِِِِِِِــــــــــــی آدمـــــــــــــــــا....... : :: ۱۳٩٢/٥/۱٤
» فــزت و رب الکـــعــبــه...../ شهــادت امیر مهربــانــی تسلیت.... : :: ۱۳٩٢/٥/٧
» تــــــــــا خــــدا بنـده نـــــــــــــــواز است ..... : :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» ورود بــه بهتریــــن ماه خـــدا ، بــهـــــــــــار دلـهــــــا ، مبــارک : :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» راز عــشــــــــــــــــــــــــــــــق : :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» دلــــــم منتظــر حضور تــــــــــــــو ست..... : :: ۱۳٩٢/٤/٧
» خیال سر کش ...... : :: ۱۳٩٢/٤/٥
» بـــرای او : :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» کویر وحشی نگاه بوته های رز : :: ۱۳٩٢/۳/٤
» ولادت امیر خـــوبــــی ها ، مولای عشـــق ، امام علی ( ع ) و روز پدر مبارکباد : :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» جـــــــمـــــــــــلات بسیـــــــــــار زیـبـــــــــــــا : :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» قــــــــــــانــــــــون جــــــــاذبـــــه راز مــوفـقیــــــــت..... : :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» نــــــــــــیـــمه گـــــــــــــــــــم شده ...... : :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» شهادت مظلومانه بانوی آسمانی ، حضرت فاطمه (س ) تسلیت باد : :: ۱۳٩٢/۱/٢٥
» عشق من سسسسسسسسسسلام..... : :: ۱۳٩٢/۱/٧
» پیشا پیش بهار طبیعت و حلول سال 1392 را صمیمانه تبریک میگویم : :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» کاش میشد ، سر نوشت را از نــــــــــــــــــو نــو شت..... : :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» جــــــــمـلات زیـــــبـا ؛ تقدیم به شمـــا همراهان عزیزم : :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» زوج خــــــــــــــــوشبــخـــــت...... : :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» سپندارمذگان ، روز عشق و دوستی ، بر شما خوبان ، مبارکباد : :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥
» جملات زیبا و لحظه های ارام و شاد زندگی ، تقدیم به همه شما عزیزان : :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» میلاد نورانی و فرخنده رسول رحمت و مهربانی ( ص ) و امام صادق (ع ) مبارکباد : :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» ارزوی داشتنت ، بــــــــــــــــرام همیشه گیست...... : :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٩
» بـــــــــــــــــــوســه هــــــــــــا را صــف کنیییییییییید..... : :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» دوســـــــــــــــــــــتان و همراهان عزیزم : :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» آرزوی دســـــــت نـیـــــافـــــتـنــــــی، تقدیم به بهترینم : :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» گــــــــل هــــای زیــــــــــبا و مـــــــــعـانـــــــــــی آنـــهـا : :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» یلـــــــــــــداتـــــــــــون خجسته و مبــــــــــــــارک..... : :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» چــــشـم بـــــــه راه تــــــــــــــــــــــوام...... : :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» کلمات زیــبــا ؛ تقـــــدیم به شما دوستان و همراهان عزیزم : :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» مــعـجـــــــــــزات عـــــــــــــشــق : :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» پــــــــــــــــــایــــــان جــــدایِِِِِِِِِِـــــــــــــــــــــــــــی.... :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» بســـــــــوی دریـــــــــــــــا شــــــــدن : :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» آرزویــــــی کـــــــه محال نیست...../ تقدیم به تــــــــــــــــو : :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» شـــــــــــــوق پر کشیدن / تقدیــــــــــــم به او : :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» راز هــــــــــــــای زندگی( حس مسئولیت و.... ) ؛ تقدیم به همه شما خوبان : :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» دنــــــــــــــــــــیـــــای مــــنــــی..... : :: ۱۳٩۱/٩/٧
» راز جاودانگی نهضت و قیام بزرگ حضرت امام حسین ( ع ) : :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» جملات بسیار زیبا وارامش دهنده ، تقدیم به تو دوست خوبم: :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» چشمــهـــــــــــــــای تـــــــــــــــــــــــو ..... : :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» زمــــــــــــزمـــــــــه هــــــــــای دل تنگی ام..... : :: ۱۳٩۱/۸/٩
» بــــه وبــلاگ ســـروناز شیــــــــــــــــــــــــــــــراز خـــوش آمــدیـــد : :: ۱۳٩۱/۸/۸
» خـــــــــــــــــــوب مــــــــــن..... : :: ۱۳٩۱/۸/۸
» عــطــــــر تـــــــــــــــــــو ..... : :: ۱۳٩۱/۸/٦
» مــــــــــــولا نـــــا و شمـــــس تبـــریـــــزی : :: ۱۳٩۱/۸/٢
» پــــــایــــــان جـــــــــــــــــــــــدایی هـــــــــــــــــــا...... : :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» رواق چــــــــــــــــشــم مـــــــــــن : :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» زمــــــــــــزمه هــــــــــای دل تــنــــــــگــــی : :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» من واسه داشتن تـــــــــــــو قـــیـــد دنیــــــــا را زدم...... : :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» دعــــا کــن دلـــــم رنــــــــــگ آیینــــه گـــــــــــــــــــردد : :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» قطـــــر ه های زیبای باران ... بسوی دریا شدن ( تقدیم به او... ) : :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» جـــایگــاه عشـــــق و امیــــــــــد در زندگیییییییییییییییییییییی : :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» در مـــــقـــدم تــــــــــــــــــو..... : :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» بــــــــیـا عــــــــشق مان را عـــــــــــوض کنیــــم..... : :: ۱۳٩۱/٧/٧
» میلاد نورانی افتاب مهربانی ، امام رئوف ، ثامن الحجج ( ع ) مبارکباد : :: ۱۳٩۱/٧/٦
» دوستت دارم یــــــــــــه عــــــــالـــمـــــــــــــه..... : :: ۱۳٩۱/٧/٥
» بـــــــــاور های محــدود خـــود را کنار بگذاریـــــــــــم ؛ و.... : :: ۱۳٩۱/٧/٢
» بازم برای تــــــــــــــــــــــــــــــــــو.... : :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
» وصــــــــــــــال یــــــــــــــار غــایـــب .... : :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» انــعــکاس زندگییییییییییییییییییی : :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» زنــدگی بــــــــــا عشــــــــــــق زیبـــــاست..... : :: ۱۳٩۱/٦/٦
» سخنان بســیار زیــــــــــــبـا ، عمیــــــــــق و گشایش گــــــــر : :: ۱۳٩۱/٦/۱
» در پی عشــــــق تــــــــــــــــــو ، دل دیـــوانه شد : :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» عیییییییییییید سعییییدفطر را صمیمانه به شما خوبان تبریگ میگویم : :: ۱۳٩۱/٥/٢۸
» جملاتی بسیار زیبا و عمیق ؛ تقدیم به شما همراهان همیشگی ام : :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» عشق یعنـــــی : بخشیــــدن ؛ درک کردن و صبوری کردن و.... : :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» فـــــــــــــــــــــزت و رب الکعبه ....: :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» دفـتــــــــــــــــر عشــــــــــــــــــق..... : :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» میلاد نورانــــــــــی کریم اهل بیت ؛ امــــام حسن مجتبی ( ع ) مبارکباد : :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» عــــــــــــــــشق واقـــــــــــــعی / تقدیم به همه عاشقان واقعی : :: ۱۳٩۱/٥/٦
» قوانین زیبــــــــــای زندگیییییییییییییییییییی : :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» میهمانیییییییییییییییییییییییییی خـــــــــــــــــدا : :: ۱۳٩۱/٤/٢٩
» آنچه با پول نمی توان خریــــــــــــــــــــــــد .....!!!! : :: ۱۳٩۱/٤/٢۱
» جملات زیبا و الهام بخش ؛ تقدیم به شما خوبان : :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» عشق یعنی من به تـــــــــــــــــــو دل بسته ام.... : :: ۱۳٩۱/٤/۱٧
» بـــــــــــــــرای دلـــــــــــم : :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» غزلی زیبا تقدیم به شما دوستان خـــــــــوبـــم : :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» خصوصیات دوستان واقعییییییییییییییییییییییییی : :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» میـــــــــلاد منجــــــی مبارک ..../ تقدیم به ارادتمندانش : :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» لطایف زندگییییییییییییییییییییییییییییییی : :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» زمزمه های بارانیییییییییییییییییییی : :: ۱۳٩۱/٤/۸
» لـــــــــــذت عـفــــــــــــــو و بـخـــــشش : :: ۱۳٩۱/٤/٤
» امتداد دل انگیز نگاهت : :: ۱۳٩۱/٤/٤
» اعیــــــــاد فــــــــرخنده و نـــورانـــــــی شعبانیــــــــــه مبـارکباد : :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» پــــــــــژواک اعـــــــمــال مــــــــــــــــا .... : :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
» عییییییییییییییییییید تون مبارک : :: ۱۳٩۱/۳/٢۸
» زیــبـــایی های زندگی..../ تقدیم به همه شما خوبان : :: ۱۳٩۱/۳/٢٢
» خـــــــدایـــــــــــــا شـکــــــرت...... : :: ۱۳٩۱/۳/۱٩
» شیــــــــــــــرینـــــــــــــی نـــــــگاهــــــت : :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» طنـــیـــــــــــن عشــــق تــــــــــــــــــــــــو ...... : :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
» خشک نیل چشـــــم مـــــــــــــن ، ز آب مـــــــــی شــــــود : :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» سیزدهم رجب ، میلاد نورانی مولود کعبه ؛ امام علی ( ع ) مبارکباد : :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» برای مستانه دلم : :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» کمی بیاندیشیم ؛ متفاوت زندگی کنیم : :: ۱۳٩۱/۳/٤
» آغــــــــــــــــــوش خیـــــــــال : :: ۱۳٩۱/٢/٢٩
» ارزوی مـــــــــــــــــن / تقاضای تــــــــــــــــــــــو...... : :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» پـــــــــــــــــر تو عشقت همیشه گیست عزیزم : :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» زیـــــــــبا تریــــــن آغــاز..../ تقدیم بـــه تــــــــــــو : :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» ولادت بانوی آسمانی ، حضرت فاطمه ( س ) و روز گرامیداشت مقام مادر وروز زن گرامیباد :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» مــــاجرای زندگی.... / با صدایی سبز میخوانم تــــــو را : :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» حرف های نا تمام..../ چه زود دیر میشود : :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» چه غریب ماندی ای دل..../ رسم وفــــــــــــا : :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» تـــصــــــــــــاویــــر زیبــــــا و تامل بر انگیز و البته جــــالب : :: ۱۳٩۱/٢/۱۳
» برای دلـــــــــــــــــــم..../ مستانه شو مستانه ام : :: ۱۳٩۱/٢/۱٢
» ســـــــــــــــــخن دل برای تــــــــــــو ای مهربان : :: ۱۳٩۱/٢/٦
» در انتظــــــار تـــــــــــــــــــوام ، ای مهــــــــــــــــــربـــان : :: ۱۳٩۱/٢/٥
» عشــــــــــــــــــــــــق مــــــــانـــــــــدگـــــــــــــــــار.... : :: ۱۳٩۱/٢/٢
» مــــــــــــرغ همســــایـــــــــــــه غـــــــــــــاز است : :: ۱۳٩۱/٢/۱
» عشق یعنی تـــــــــــــــــــــــــــــو..... : :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» تا تـــو نگاه می کنی ، کار من اه کردن است ، بهار من تویــــــــــــی..... : :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» چهار راه قلبم ، عبور کردی و ..... چــــــــــرا ؟ :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» هرگز نمی توانم ، فراموشت کنم ای مهربان ..... : :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» دیگر چـــــــرا در میزنی ؟ در خانه ام در خانه ام... ( انتظار زیبا ) : :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» بــــــــــا خیـــــــــــال تـــــــــو ، ولی تنهای تنهایم - چــــــــه کنم ؟ :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» سکـــــــــــــوتـــــم را بــــــــــــه باران هدیـــــــــــه کردم.... : :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» ارزوی مــــــــــــــــــن / تقاضای تــــــــــــــــــــــــو...... : :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» صخـــــــره ام ، هر قدر بـــــــی مهری کنی ، مـــــــی ایستم..... : :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» معمــــــــــــا های زیـبـــــــــــا ، مـفیــــــــــد و جــــالـــــــب : :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» شهادت بانــــــــــــوی آسمـــانی ، حضرت فاطمه (س ) تسلیت باد : :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» سال نـــــــــــــــــو را صمیمانه به همه شما خوبـــان تبریک میگویم : :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» هر روزتان نوروز ، نوروزتان پیروز / عییییییییییییییدتون مبارک : :: ۱۳٩۱/۱/٥
» ایین و رسوم نوروز باستانی ..../ پیشاپیش عییییییییدتون مبارک : :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» دلنوشته ای زیبا برای همه زیبا صفتان عـــــــاشق : :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» دوستان صدای پای عمـــــــــــــو نوروز میاد ..... : :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» صدای پای عمـــــــــــــو نوروز میاد / مواظب نیازمندان باشیم..... : :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» طــبــیـــــــــــب دل ...... : :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» حـــــــــــــس غــــــــــــــــــــرور : :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۸
» مـتــفـــــــــــــــاوت..... / بـــــــــدون شـــــــــــــرح : :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» هــــــــــــــــــــــــــــوای تــــــــــــــــــو ....... : :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» خیال عاشقانه با تو بودن ......... : :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» دل ارام را بی تاب میکنی ... ای عشـــــــــــــــق : :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
» زمزمه های بارانیم ...../ بـــــــــــــــــــــــرای او...... : :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
» بهانه لازم نیست...... : :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
» مستانه ام ، مستانه شو مستانه شو.... انگه بیا با عاشقان هم خانه ..... : :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۱
» مستانـــــــــــــه ام مستانه شو مستانه شـــــــــــــــــــو...... : :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٠
» دیــــــــدن روی تــــــــــــــــــــــــــو...../ مستانه ام مستانه ام : :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» غزل های ناب تقدیم به تو که ناب ترینییییییییییییییییییییی : :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» شوق دیدار تو...... : :: ۱۳٩٠/۱٢/٤
» افســــوس کــه چــــه زود ، دیـــــــــــــــــر مـــــــی شود : :: ۱۳٩٠/۱٢/٢
» تشکر از دوستان خوبم و یک تقاضا : :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» شناخت شخصیت افراد بر اساس رنگها : :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» مرغ همسایه غاز است / سپندارمذگان مبارک .... : :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» حرمت اعتبار عشق / روزعشق و دوستی صادقانه ، مبارک : :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» ....چـــــــــــــرا مـحــــو تمــاشــــای منـــــــــــــــی : :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» مفهوم دوست ، تقــــــدیم به شمــــا دوســتان خوبـــــــــــــم : :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» گــــــــــــــر رانیـــم از کـــــــــــــوی خــــــود ....... : :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
» دوســــــــــــــــت داشتـــــــــن : :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» بـــــــــــــــــــــــــــــرای دلــــــــــم..... : :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» بــــــــــــــــــرای دلــــــــــــم..... : :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» سالگردپیروزی انقلا ب اسلامی ، این معجزه قرن مبارکباد : :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» یــــــــــــار بــــا مـــا بــــــــی وفــایــی مـــــی کند .... : :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» لبخنـــدی نـــــــــــــــــو / تقدیـــــــم بـــــــــــه او : :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» باز به دنبال پریشانی ام ....... : :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
» ۱۳٩٠/۱۱/٢ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢
» لزوم قدر دانـــــــــی از بابت داشته هایمـــــــــــــان : :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» مـــــا بـــــه عشـــــــــــق محـتـــــاجیــــــــــــــم..... : :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» داســـــتـــــانـــــــــــی زیبــــــا و قـــابل تـــامل : :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» به نظر شمــــا نمـــــــــره این دانش آموز چند است : :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» طنــــــــــــــــــز های جــــــــــــــــدی و روز مره گی های ما : :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» اخطار جـــــدی به قلب عــــزیــــزم .....!!!!!!!!!!! :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» تماس اسمانیییییییییییییییییییی : :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» بی دل شده ام بهر دل تــــــــــــــــــــــــــو : :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» رمــــــــــــــــز موفقیـــت : :: ۱۳٩٠/۱٠/٧
» جوانه های شادی / زمستان زیبا : :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» ما معمولا به یاد چه کسانی هستیم ...؟؟؟؟؟؟ : :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» تفســــــــــــــیر عــــــــــشـق .... : :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» انـــــــــــــــــــــــــرژی مثـبــــــــــت ..... : :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» زلــــف غـــــزل....- دل نوشته های بارانیــــــم : :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» داســــــــــتان عصبانیــــــــــــت .... : :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» شــــــــــــــــــــرح فــــــــــــــــــــراق : :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» مـــــــــــن این بازی را دوست دارم (تقدیم به او.... ) : :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» زیبــــــــا تــــریـــــــــــن آغــــــــــــــــــــــــــاز : :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» برای آنهایی که وقعیت ها را انگونه که هست ، می بینند : :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» برای دوســــــــــــــــــــــــــــــــــت : :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» نـــــگاه عــــــاشقــــــانـــــه بـــه زنـــدگـــــــــی : :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» محبــــــــــو ب مــــــــن ، مرا در یــــــــــاب : :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» ارزو هـــــــــــــــــــــــای زیبــــــــــــــــا : :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» درمان عشــــــــــــــــــــــــــــق ..... : :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» دنیــــــــــــــــــــــــــا مــــال تـــــــــــــــــــــــــــو..... : :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» ما و مظلومیت حسین ( علیه السلام ) : :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» کشتــــــــــــــــی نجـــــــــــــــــات .... : :: ۱۳٩٠/٩/٦
» بــــــــــــــــــوس برای خرجـــــــــــــــــــی خونــــــــه ...: :: ۱۳٩٠/٩/۳
» زنگ کــــــــــــاروان نینــــــــــــــــــــــــوا : :: ۱۳٩٠/٩/٢
» فرا رسیدن محرم حسینی وایام سوگواری سید الشهدا(ع) و یاران با وفایش تسلیت باد : :: ۱۳٩٠/٩/۱
» خدای مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن.... : :: ۱۳٩٠/٩/۱
» بچه ناف تهرووووووووون..... !!!!؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/٩/۱
» غزلـــــــــــــــــی زیبا برای دلـــــــــــــم..... : :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» غزلییییییییییییییی زیبا برای دلــــــــــــــــــــــم..... : :: ۱۳٩٠/۸/٢٧
» درســــــــــــــــهای مهمــــــــــی از زندگـــــــــــــــــــــــــــی : :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» عکس های زیبا وبی بدیل از دختر خانومای ایرانی در 120سال قبل : :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» عید فرخنده و سعیییییید غدیر خـــــــــم مبارکباد : :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» اعجاز ریاضــــــــــــــــــــــی : :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
» طلب بخشش به سبک بچه های زرنگ - تقدیم به شما خوبان : :: ۱۳٩٠/۸/۱٩
» عزیزم مگر قصد سفر داری ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» میـــــــــــــــــــخانه چشمت ... : :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
» عیــــــــــــــــــــــــد قربان ، عید قربانی بدی ها و عید پاکان ، مبارک : :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» کـــــــــــــــــــــــــــــــی رفته ای زدل که تمنا کنم تــــــورا : :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» رویای یک زن .... : :: ۱۳٩٠/۸/۱۳
» اندکییییییییییییییییییییییییییییییییییییی اندیشه : :: ۱۳٩٠/۸/۱٢
» خود را کوچک کن ، تا از دید دیـــــــــــــــــــگران بزرگ و عزیز باشییییی : :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» مقاله ای زیبا ، مفیــــــــــــــــــد و البته تعمق بر انگیز : :: ۱۳٩٠/۸/٢
» پیشنهاد طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلایی .... : :: ۱۳٩٠/۸/۱
» عجایب هفتگانــــــــــــــــــــه جهان ( تقدیــــــم به شما دوستان خوبــــم ) : :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
» علم بهتر است یا ثــــــــــــــــــــــــــــــــروت .... ؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/٧/٢٢
» قصه عشششششق - تقدیم به همه عاشقان عالم ..... : :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» ولادت فرخنده خورشید هشتم ( ع ) مبارکباد : :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» گذر لحظه ها ( قصه عشق و امییییید ) تقدیم به همراهان عزیزم : :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» معانی متعدد و متنوع گلها - تقدیم به دوستان عزیزم : :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» راز های موفقیت در زندگییییییییییییییییییییییییییی : :: ۱۳٩٠/٧/٢
» جملات زیبا تقدیم به شما همراهان همیشگییییییییییییییییی ..... : :: ۱۳٩٠/٦/۳۱
» آشتیییییییییییییییییییییی با خود آغاز زندگیست : :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» راز آرامش درونییییییییییییییییییییییییییییییی : :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» چگونه شاداب با نشاط و پر انرژی باشیییییییییییم : :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» داستانهای زیبا و اموزنده (لباس خوشبختی ) : :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» داستانی زیبا تقدیم به شما خوبان ..... : :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» همیشه بهترین باشیییییییییییییییییییییییید : :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» تقدیم به : او ... ( دل میخرییییییییییییییییی .... ) : :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» عید سعییییییییییید فطر بر همه مسلمانان مبارکباد : :: ۱۳٩٠/٦/٧
» فزت و رب الکعبه.... : :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» ماه میهمانیییییییییییییی خدا و ما : :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» حلول ماه خدا رمضان المبارک را به همه مسلمانان مبارک باد : :: ۱۳٩٠/٥/۸
» رمز موفقییییییییییییت.... : :: ۱۳٩٠/٥/٧
» عجایب هندوستان .... : :: ۱۳٩٠/٥/٦
» نقش عشق در زندگیییییییییییی مشترک زنا شویییییییییییی : :: ۱۳٩٠/٥/۳
» رابطه تاریخ تولد و شخصیت افراد : :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» قطعه ای زیبا و آموزنده در مورد حسادت : :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» نیمه شعبان ولادت یوسف زهرا حضرت مهدی ( عج ) مبارکباد : :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» .... دوستت دارم.... : :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
» پیوند مغز.... ( البته به زبان طنز.... ) : :: ۱۳٩٠/٤/۱٧
» آرزوی یک زن... تقدیم به زنان فرهیخته سرزمین کهن ایران : :: ۱۳٩٠/٤/۱٠
» رازهای موفقیییییییییییییییییت .... : :: ۱۳٩٠/٤/۱٠
» معنای خوشبختییییییییییییییییییییییی .... : :: ۱۳٩٠/٤/۱٠
» عیییییییییییییید مبعث - بعثت رسول رحمت و مهربانییی مبارکباد : :: ۱۳٩٠/٤/٩
» داستان جالب شــــــوق و امیـــــــــــــــد به آینــــده : :: ۱۳٩٠/٤/۸
» عشق چیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
» ولادت سراسر نور و فرخنده امام علی ( ع ) و روز پدر مبارکباد : :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» داستانی زیبا و امداد خدای مهربان : :: ۱۳٩٠/۳/٢۳
» وسعت اندیییییییییییییییییییییییییییییییشه : :: ۱۳٩٠/۳/۱٢
» روانشناسییییییییییی گلها : :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» چگونه احساس شادیییییییییییییییییییییی داشته باشیم : :: ۱۳٩٠/۳/٤
» ولادت حضرت فاطمه ( س ) و گرامیداشت مقام مادر و روز زن مبارکباد : :: ۱۳٩٠/۳/۱
» راههای رسیییییییییییییییییییییییییییییییییییدن به آرامش : :: ۱۳٩٠/٢/٢٩
» معجزه عششششششششششششششق : :: ۱۳٩٠/٢/٢٤
» چرا قلب شکسته نماد عشق است.... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» برایییییییییییییییییییییی دلم : :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» لذت زندگییییییییییییییییییییییییییییییی ... : :: ۱۳٩٠/٢/۱٤
» لذت زنگییییییییییی تقدیم به شما خوبان : :: ۱۳٩٠/٢/٥
» شهادت بانوی آسمانییییی و ایام فاطمیه( س ) تسلیت باد : :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» زن با هوووووووووووووش و آرزوهای طلاییییییییییییییی : :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
» عشق هدف غایی انسانیت : :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» داستان استقامت وپشتکار و عششششششششششششق : :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
» قدرت بخشش و بخشش محبت : :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» اندر عجایب عصر تمدن و.... : :: ۱۳٩٠/۱/٩
» عیییییییدانه سال 1390 ( زمزمه دل ) : :: ۱۳٩٠/۱/٩
» عیییییییییییییییییییییییییییییدانه : :: ۱۳٩٠/۱/٤
» ساقیا آمدن عییییییییییییییییییییییییییییید مبارک بادت : :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٦
» پیشا پیش سال نو و نوروز باستانیییییی را به همه شما خوبان تبریک میگم : :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» جستاری پیرامون نوروز - تقدیم به شما خوبان : :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
» کلمات زیبا تقدیم به شما خوبان : :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» غزلیییییییی زیبا از خواجه اهل راز - حافظ شیرازییییییییییی : :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» داستان مهربانیییییییییییییییییییییییییییی : :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» میلاد فرخنده رسول مهربانی خاتم رسولان(ص ) و امام صادق (ع ) مبارکباد : :: ۱۳۸٩/۱٢/۱
» عجایب هفتگانه : :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» لحظه های شاعرانگی -باسعدی شیرازیییییییییییییییی : :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» با کاروان شعر - تقدیم به شما خوبان : :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» بهترین دوست کیست .... ؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» نکات فوق العاده مهم و زیبا در روابط اجتماعی : :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» داستان کوتاه ولییییییی عبرت آموز : :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» عشق حقیقی بعد از ازدواج آغاز میشود یا قبل از آن ؟؟؟؟ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» یه پست متفاوت / ولی فوق العاده مهم !!!!!!!!!!! :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» شیوه ها و راههای لذت بردن از زندگیییییییییییییییییییییییییییی : :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» ماجرا های جالب وخواندنیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی : :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» عقایدییییییییییییییییییییییییی که شما را عقب نگه می دارد : :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» گل واژه های زیبا تقدیم به : شما خوبان :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» پیشاپیش ایام سوگواری سالار شهیدان و یاران با وفایش تسلیت عرض میکنم : :: ۱۳۸٩/٩/٢٠
» اطلاع رسانییییییییییییییییییییییی و عذر خواهییییییییییییییییییییی : :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» عیییییییییییییییییید سعید و فرخنده قربان بر شما مبارک : :: ۱۳۸٩/۸/٢٥
» خورشید آرزو - تقدیم به بهتریییییییییییییییییییییییییییییییییییییییینم : :: ۱۳۸٩/۸/٢٥
» شاخه گل رز تقدیم به شما خوبان : :: ۱۳۸٩/۸/٢۱
» آرزوهای طلایی برای شما خوبان : :: ۱۳۸٩/۸/۱۳
» داستانییییییییییی تامل بر انگیز ولییییی جدی ..... : :: ۱۳۸٩/۸/٥
» ماجرایی قابل تامل تقدیم به : شما خوبان : :: ۱۳۸٩/٧/٢٩
» آیینه رازها - تقدیم به : شما خوبان :: ۱۳۸٩/٧/٢٢
» با شاعران عشق و عرفان - تقدیم به شما : :: ۱۳۸٩/٧/٢۱
» با شاعران گذشته و حال .. . ( تقدیم به شما خوبان ) : :: ۱۳۸٩/٧/۱٦
» داستانی کوتاه و خواندنی تقدیم به شما دوست خوبم : :: ۱۳۸٩/٧/۱٢
» ارزش و تکریم به به شخصیت خود بوسییییییییییییله خود : :: ۱۳۸٩/٧/۸
» داستانیییییییی زیبا ولی تعمق بر انگیز : :: ۱۳۸٩/٧/٥
» گفته هایی تعمق برانگیز و زیبا : :: ۱۳۸٩/٦/٢٧
» پیشا پیش عید فرخنده و سعید فطر صمیمانه تبریک عرض میکنم : :: ۱۳۸٩/٦/۱۸
» سیر تکاملی برخورد با دختران در ایران- لطفا جدی نگیرید : :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» سبب رشد و تعالی و یا سقوط انسان... : :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» فزت و رب الکعبه ... : :: ۱۳۸٩/٦/٩
» لزوم آمادگی جهت بهره مندی کامل از ایام و لیالی قدر : :: ۱۳۸٩/٦/٧
» جملات زیبا و توصیه های طلایی ( از انتونی رابینز ): :: ۱۳۸٩/٥/۳۱
» سسسسسسسسلام عزیزان : :: ۱۳۸٩/٥/٢٩
» داستانهای عبرت آممممممممممممممموز : :: ۱۳۸٩/٥/٢٥
» ای ماه خدا ای ماه جود و بخشش و کرم خوش آمدیییییی : :: ۱۳۸٩/٥/۱٩
» رمضان بهار دلها .... ماه خود سازی : :: ۱۳۸٩/٥/۱۸
» با حافظ شیرازییییییییییییییی ( شعر روز ): :: ۱۳۸٩/٥/۱٤
» داستانی جالب و زیبا برای شما که افکار تون زیباست : :: ۱۳۸٩/٥/۱۱
» نیش ها و کنایه ها.... : :: ۱۳۸٩/٥/۱۱
» قدر شناس لحظه های زندگییییییییی باشیم : :: ۱۳۸٩/٥/۸
» خود باوریییییییییییییییییییییییییی : :: ۱۳۸٩/٥/٦
» میلاد یگانه منجییییییییییی عالم بشریت بر همگان مبارکباد : :: ۱۳۸٩/٥/٤
» انتخاب دوست : :: ۱۳۸٩/٥/٢
» ویژه گیهای زند گییییییییییییی عاشقانه و موفق : :: ۱۳۸٩/٤/٢٧
» اعیاد نورانییییی شعبانیه مبارکباد : :: ۱۳۸٩/٤/٢٤
» جرعیییییییییییییییییییییییییییه ای بر ساحل عشششششششق : :: ۱۳۸٩/٤/٢۱
» معنای عششششششششششق : :: ۱۳۸٩/٤/۱٦
» رویدادها و آرزوهای واقعییییییییییییییییییییییییییییی : :: ۱۳۸٩/٤/۱۳
» نا امییییییییید نشدن از الطاف خداوند مهربووووووووون : :: ۱۳۸٩/٤/٩
» عشق - عاشق - معشوق : :: ۱۳۸٩/٤/٥
» پدر ای خوب ای بهترین روزت مبارک ... دوستت دارمممممم : :: ۱۳۸٩/٤/۳
» دختری که با اعتماد به نفس 200 روزه مشهور و پولدار شد : :: ۱۳۸٩/٤/٢
» دانستنیهای حقوقی مفید در باره چک : :: ۱۳۸٩/۳/٢٩
» موقعیت های زیبا در انتظار بهترین ها : :: ۱۳۸٩/۳/٢٧
» نجواهای عاشقانه - شور دل : :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» داستان صیرت زیبا و جذابیت آن : :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» عاشقانه برای عشق شیرینممممممممممممممممممم : :: ۱۳۸٩/۳/٢٢
» نیاز از درگاه بی نیاز... : :: ۱۳۸٩/۳/٢٢
» زندگی زیباست .... : :: ۱۳۸٩/۳/٢۱
» ... برای تو که خود معنی صفایی : :: ۱۳۸٩/۳/۱۸
» بی تو مهتاب ... تقدیممممممم به : بهترینها ... :: ۱۳۸٩/۳/۱٦
» ولادت بانوی آسمانی (حضرت زهرا -س- ) و گرامیداشت مقام مادر و روز زن مبارکباد :: ۱۳۸٩/۳/۱۳
» مطالبی زیبا و مفید برای آرامش خاطر : :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» راز خوشبختی بشر : :: ۱۳۸٩/۳/٧
» ولادت سراسر نور خانم فاطمه زهرا ( س ) وگرامیداشت مقام زن گرامیباد : :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» رنگین کمان شایسته چه کسانی است... ؟؟؟ :: ۱۳۸٩/٢/۳٠
» چه می شد ؟؟؟؟؟ !!!! :: ۱۳۸٩/٢/٢۸
» قلب های کوچک و دعا های بزرگ : :: ۱۳۸٩/٢/٢٧
» شهر عشق : :: ۱۳۸٩/٢/٢٧
» شعر ناب برای سحر ( سحر بلبل حکایت با صبا کرد. که عشق روی گل..... ) :: ۱۳۸٩/٢/٢٧
» زنان از دیدگاه های متفاوت : :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» رازهایی برای رسیدن به : حقیقت زندگی :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» پدر روحانی : :: ۱۳۸٩/٢/٢۱
» شوق گل : :: ۱۳۸٩/٢/۱٩
» عشق مادری... : :: ۱۳۸٩/٢/۱٧
» شرط عشق : :: ۱۳۸٩/٢/۱٦
» داستان جالب صدف -------- و دریاچه نمک : :: ۱۳۸٩/٢/۱٤
» رسم محبت تقدیم به شما : :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
» ایام سوگوار شهادت حضرت فاطمه زهرا (س ) بر رهروانش تسلیت باد : :: ۱۳۸٩/٢/۱۱
» مطالب و کلمات زیبا و آموزنده : :: ۱۳۸٩/٢/٩
» چگونه شاد و با نشاط باشیم : :: ۱۳۸٩/٢/٧
» خواستگاری کلاغ از قناری : :: ۱۳۸٩/٢/٦
» آدینه دوستان خوب و مهربونممممممممم بخیر و شادی : :: ۱۳۸٩/٢/۳
» عاشقانه ترین عکس جهان !!!!!!!!!!! : :: ۱۳۸٩/٢/٢
» کنج حسرت - از : رها :: ۱۳۸٩/٢/٢
» باغ وصال - غزلی از دوست خوبم -رها : :: ۱۳۸٩/٢/٢
» غمزه دوست (غزلی عارفانه ) : :: ۱۳۸٩/۱/٢۸
» عجایب عجایب : سال 3000 بروایت تصویر :: ۱۳۸٩/۱/٢٧
» انتخاب زبان ( کشور های مختلف جهان ) : :: ۱۳۸٩/۱/٢٧
» خوبرویان جفا پیشه وفا نیز کنند : :: ۱۳۸٩/۱/٢٦
» دلها :: ۱۳۸٩/۱/٢٤
» شهریار و سرو ناز شیراز : :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» ای ساربان ... - دلستان : :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
» اشک / اندوه : :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
» دلنوشته - جدید جدید : :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
» مشاعره های زیبا : :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» آینه داران : :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» دلنوشته ها برای او : :: ۱۳۸٩/۱/۱٧
» با شا عران بزرگ ( مشاعره ) : :: ۱۳۸٩/۱/۱٦
» اس ام اس های با حال و خنده دار : :: ۱۳۸٩/۱/۱٦
» غزلی زیبا و عارفانه : :: ۱۳۸٩/۱/۱٥
» محبت محبت محبت : :: ۱۳۸٩/۱/۱۳
» و ما چشم براهیم : :: ۱۳۸٩/۱/۱۳
» سیزده به در - روز طبیعت بر همگان مبارک : :: ۱۳۸٩/۱/۱٢
» حرکت جالب استاد : :: ۱۳۸٩/۱/۱٢
» عیدانه عیدانه - اس. ام . اس های عیدی : :: ۱۳۸٩/۱/۱۱
» عشق چیست .. ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸٩/۱/۱۱
» تو را گم میکنم ... : :: ۱۳۸٩/۱/۱۱
» آرزوی بهترینها در سال جدید برای بهترینها : :: ۱۳۸٩/۱/۸
» عیدانه تقدیم به بهار :: ۱۳۸٩/۱/۸
» نگاههای صمیمی : :: ۱۳۸٩/۱/٧
» ضرب المثلهای شیرین ایرانی ایرانی : :: ۱۳۸٩/۱/٧
» عشق ... : :: ۱۳۸٩/۱/٧
» به همه عزیزان مبارکا باد : :: ۱۳۸٩/۱/٥
» عیدانه : :: ۱۳۸٩/۱/٥
» در میکده - حافظ شیرازی : :: ۱۳۸٩/۱/٥
» جمال یوسف ... غزل عیدانه : :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٧
» غزل شکند اگر سبویی .. : :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» عشق یعنی .... : :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» جوک جوک جوک و sms خنده دار : :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» آرزوهای بزرگ و خدای مهربان : :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» اینهم غزلی زیبا برای او : :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» قابل توجه آقایان و خانمها : :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» یاد او برای او : :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
» هفت سین بهار : :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٤
» اس ام اسهای نوروزی : :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٤
» مرد عشق : :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٢
» my pardis-: :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
» برای دوستان پردیسی ام : :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
» سرگذشت خواندنی سه همسر رضا خان : :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
» برای پردیسیهای مهربون: :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٧
» پیامک های عاشقانه : :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٧
» غزلی برای پردیسیها : :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٧
» سلام شیراز :: ۱۳۸۸/۱٢/٦
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸۸/۱٢/٦