سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

ارزوی داشتنت ، بــــــــــــــــرام همیشه گیست...... :
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٩   کلمات کلیدی: حسرت داشتنت ،ارزوی من، عشق من : توای ،عاشقانه هایم تقدیم به او ،راز دل /حسرت / دلنوشته های بارانیییییییییییی
حســــــرت ...! یعنے رو بـہ رویــــَــــمـ  نِشَستـہ اے

وَ باز خیســـــےِ چِشمـــانــَـمـ  را ، آن دَستمآلِ خُشکــِ
بــــــــــــــــــــے اِحسآس پـــــــــــــــاکــ کُنــَـــد

حَســــــرَتــ ـــــ ..! یَعنــــــــے شآنـہ هایَتــ دوش بـــــہ
دوشـَـــــــــــــمـ بـــــــــــــــاشَـــــــــــــد ؛

اَما نَتوانــَــم اَز دِلتَنگے بـہ آن پَناه بِبـــــــرَمــــــــــ 

حَســــــرَتــ ـــــ ! یَعنے تــــ ــــو کـہ در عینِ بـــــــــودَنتــ 

داشتَنتــ را آرزو مـــــــــــــــــــــــــے کُنــــَــــــــــمـ...! ♥♥♥

 

بـــــــــــــــــــوســه هــــــــــــا را صــف کنیییییییییید..... :
ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٥   کلمات کلیدی: نوشته های کوتاه و قشنگ و عاشقانه ،نوشته های زیبا برای شما زیبا پسندان ،تقدیم به : همه دوستان عزیزم و همراهان گرانسنگم ،تشکر مدیریت وبلاگ سروناز شیراز از شما خوبان

کنار بزن سیاه لشکر جـــــــــدایی

هــــــــــــــــــا  را ؛

بــــــــــــــوســــــــه ها را صف

کـــــن

میخـــــــــــــواهـــــــــم قیامـــــــــت

کنـــــــــــی

دوبــــــــاره در دلــــــــم

میخواهم

دوباره عاشق

شوم

وجان دهم در هوای  وجودم....

تــــــــــــــــــو


فقط کمی واقعی تر باش که خیال مـــن

بـــــــاورش

بشــــــود

حضورت خیالی نیست....

 

 

از تمامی دوستان و همراهان عزیزم  که در مدتی که من مسافرت بودم ؛ اومدن و برام کامنت گذاشتن  ، از صمیم قلب ممنون و متشکرم..../ ایام بکام...

 

 

ارادتمند همه شما خوبان : احمـــــــد

  


دوســـــــــــــــــــــتان و همراهان عزیزم :
ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/۱٠   کلمات کلیدی: تشکر مدیریت وبلاگ سروناز شیراز از شما خوبان ،shiraz ،naz ،sarv

دوستان و همراهان عزیزم :

ضمن ارزوی توفیق و بهروزی

برای شما خوبان ؛ اینجانب به علت مسافرت کاری حدود 10 روز نیستم...

ارادتمند همیشگی همه شما عزیزان : .... احـــــمـــــد


آرزوی دســـــــت نـیـــــافـــــتـنــــــی، تقدیم به بهترینم :
ساعت ۳:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٧   کلمات کلیدی: دلنوشته زیبا و صمیمی / دلنوشته های بارانیییییییی ،یار/ معشوق / وفا / بی وفایی تنهایی ،تقدیم به : شما خوبان مهربان و صمیمیییییی ،اهنگ زندگی
وقتـے خواستـَטּ ها بــــــوے شَهوت میـבَهنـב

وقتـے بــــــــــوבَטּ هـــــــــــا طَعمِ نیاز בارَنـב

وقتـے تنهایـے هــــــــــــا ، بــــے هیچ یـــــاבے
 
از یـــــــــار ؛ بــــــــــــــا هرکَسـے ؛ پُر مـیشوב

وقتـے نِــگـاه های هَرزه به هَر سو رَوانـﮧ میشوב

وقتـے غریزه اِحساس را پـــوشِش مـیــــــבَهـב

وقتـے انساטּ بوבَטּ آرزویـے בَست نیافتنـے میشَوב.

هماטּ بِهتر کـﮧ ، هیچ کَس را نـבاشته باشَیـــــــم ...

בاشتـَטּ بعضی ها ؛ تـنـهاتَــــــــــــــــــــــرم میکنَـב..