سـرو نــاز شــــــــــــــــــــــــیــراز :

خوشا شیراز و وضع بی مثالش ###### خــداونـــدا نگه دار ؛ از زوالش

عشق یعنی تـــــــــــــــــــــــــــــو..... :
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٩   کلمات کلیدی: دلنوشته های بارانیم برای : تــــو ،مستانه شو، مستانه شو ، آخر چرا در میزنی در ،تقدیم به: شما دوست خوبم ،پری من : کجایییییییییییییییی؟
اگر یک آسمان دل را به قصد عشــــــــق بردارم

میان عشق و زیبایی تــو را من دوست می دارم .
.

.

.

در نگاه ات همه ی مهربانی هاست ،

قاصدی که زندگی را خبر می دهد ،

و در سکوت ات همه ی صــــــداها ،

فریادی که بــــودن را تجربه می کند
 

تا تـــو نگاه می کنی ، کار من اه کردن است ، بهار من تویــــــــــــی..... :
ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٧   کلمات کلیدی: بهار زندگی ام تو ییییی ،زمزمه دل / عاشقانه / عارفانه ،عاشقانه هایم تقدیم به او ،مستانه شو مستانه شو ، آخر چرا در میزنی در
هیچ میـــــــــــدانی ؟
 
 
تا تــــــــــــو در آغـوش
 
 
 
 
مـــــــــــن گـــــل نکنی‌
 
 
 
این بهار ، بهار  نمی‌‌شود . . .


هرکه یافتمژدگانی اش تمام “زنــــــــــــدگــــــــــــی ام” . . .
 

چهار راه قلبم ، عبور کردی و ..... چــــــــــرا ؟
ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٧   کلمات کلیدی: زمزمه های عاشقانه دل / عشق ،دلنوشته های بارانیم ،تقدیم به: شما دوست خوبم ،غزل های زیبا و عاشقانه
.از چهار راه قــلبــــــم عبور کردی و هیچ به چراغ
قــــــــــــلبـــــــم توجـــــــــــــــــه نکـــــــــردی ،
اما بدان پلیس قلبـــــــم تـــــــــــــــــــــــــــو را
تعقیب خواهد کرد  و برگه ی دوســــــتت دارم
را زیــــــــــــــــر برف پـــــاکن هــــــــــــــــای
دلــــــــت خواهـــــــــــــــــد گـــــــــذاشت.....
 

هرگز نمی توانم ، فراموشت کنم ای مهربان ..... :
ساعت ۸:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٧   کلمات کلیدی: راز عشق / دلنوشته های بارانیییییییییییی ،غزل های زیبا و ناب ( برای دلم ) ،تقدیم به: شما دوست خوبم ،مستانه شو مستانه شو/ دچرا در میزنی در
باید فراموشت کنـــــــــــم
 چندیست تمرین مـــــــی کنم
 من می توانم ! می شود ! ، آرام تلقین می کنم
حالم ، نه ، اصلا خوب نیست ….تا بعد، بهتر می شود ….
فکری برای این دلِ آرام غمگیــــــــــن مـــــی کنم
من می پذیرم رفته ای  و بر نمی گردی همین !
خود را برای درک این ، صـــــد بار تحسین می کنم
کم کم ز یادم می روی ،  این روزگار و رسم اوست !
 این جمله را با تلخی اش ، صــــــد بار تضمین میکنم.
البته بـــــــــــاید معترف شـــــــــــــــوم که :
 نه نه ، هرگز نمی توانم تــــــــــــــــــــو را فراموش کنم.... 

دیگر چـــــــرا در میزنی ؟ در خانه ام در خانه ام... ( انتظار زیبا ) :
ساعت ۸:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٧   کلمات کلیدی: مستانه شو مستانه شو ، آخر چرا در میزنی در ،انتظار زیبا و البته نفس گیر ،تقدیم به: شما دوست خوبم ،راز دل / دلنوشته های بارانیییییییییییی
تــــــــــــــــــــو را گم کرده ام
 
 
 
انگار نیستی،نه صدایی از تو
است و نه نگــاهـــــــــــــــی
 
 
پس بگو چرا نمیکنی از مـــن
 
 
 
یـــــــــــــادی ....!!!؟؟؟
 
 بــــــــــا خیـــــــــــال تـــــــــو ، ولی تنهای تنهایم - چــــــــه کنم ؟
ساعت ٧:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٧   کلمات کلیدی: غزل های زیبا و عاشقانه ،دلنوشته های بارانیم برای : تــــو ،مینویسم نامه و روزی از اینجا می روم
مینویسم نــــــــــامه و روزی از اینجا میروم
با خیال او ( تـــــو )  ولی تنهای تنها میروم
در جوابم شاید او حتی نگوید “کیستـــــی ؟”
شاید او حتی بگویــــــــد “لایق من نیستی”
مینویسم من که عمری با خیـــــالت زیستم
گاهی از من یـــاد کن ، حالا که دیگر نیستم
.
.
.

این شعرها دیگر برای هیچکس نیست
نه ! در دلم انگار جای هیچکس نیست
آنقدر تنهایم که حتـــــــــــی دردهـایم
دیگر شبیه دردهای هیچـــکس نیست.....
 
.

سکـــــــــــــوتـــــم را بــــــــــــه باران هدیـــــــــــه کردم.... :
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢۳   کلمات کلیدی: نبودی در فراق شانه هایت ، به هر خاکی رسیدم ،غزل های زیبا / دلنوشته های بارانیم ،تقدیم به: شما دوست خوبم ،مستانه شو مستانه شو ، آخر چرا در میزنی در
دست طــراح لب و چشم تــــــــــــو بس مشغول است

دست مــــــــــن بر سر زلفـــت به حرس مشغول است

لب تـــــــــــــو خشــک و ترک دار کمی مثـــل کویــــــر

لب مـــــــن با هــدف فــتح طبس مشغــــــــــول است

مثل عــیســــــــی شـــــــــــدی  و قصد طبابــت داری

نسخه ام را که نوشــتی و نفس مشــــغـــــــول است

پشــت دریای نگــاه تـــــــــــــــــو  پر از قایق و مــــــن

قایقــم در وســـــــــــط رود ارس  مشغــــــــــول است

آمدم گوشه ای از قلب تــــــــــــــــو  را خانــه کنــــــم

نارفیــقی خبر آورد  ، قــفس مشغــــــــــــــول است . . .

ارزوی مــــــــــــــــــن / تقاضای تــــــــــــــــــــــــو...... :
ساعت ۸:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٠   کلمات کلیدی: دلنوشته های بارانیم برای : تــــو ،ارزویم : دوباره دیدن تو ،تقدیم به : شما خوبان مهربان و صمیمیییییی ،اشعار عاشقانه / عارفانه برای دلم

 

 
     
 

اگر خداوند یک روز آرزوی انسان را برآورده مـــــی کرد

 من بی گمان دوباره  دیدن تـــــــــــو را آرزو می کردم

 و تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو نیز هرگز ندیدن مـــــــرا

آن گاه نمی دانم به راستی خداوند کدامیک را می پذیرفت ؟


صخـــــــره ام ، هر قدر بـــــــی مهری کنی ، مـــــــی ایستم..... :
ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱۸   کلمات کلیدی: ازسخن چینان شنیدم اشنایت نیستم ،خاطراتت را بیاور تا بگویم ،دلنوشته های بارانیم برای : تــــو ،اشعار عاشقانه / عارفانه برای دلم

از سخن چینان شنیدم ،

 آشنایــت نیستـــــــــــــم

 

خاطراتت را بیاور تا بگـــــــــــــــــویم کیستم 

سیلی هم صحبتی از موج خوردن سخت نیست

صخره ام هر قدر بی مهری کنی مـــــــی ایستم 

تا نگویــــی اشک های شمع ازکم طاقتی است 

در خودم آتش به پـــــــــــا کردم ولی نگریستم 

چون شکست آینه، حیرت صد برابر می شود 

بی سبب خود را شکستم تا بیننم کیستم

زندگی در برزخ وصل و جدایی ساده نیست 

کاش قدری پیش از این یا بعد از آن می زیستم....

ارادتمند شما دوستان خوب و با مرامم :   احمــــــد


معمــــــــــــا های زیـبـــــــــــا ، مـفیــــــــــد و جــــالـــــــب :
ساعت ٤:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٧   کلمات کلیدی: تصاویر زیبا و تامل بر انگیز ،سر گرمی های مفید و جالب ،تقدیم به : شما خوبان ،معما های فوق العاده و زیبا و البته مفید
اگر بین ۰ تا ۵ تصویر صورت پیدا کردید – سبک مغز

اگر ۶ یا ۷  تصویر صورت پیدا کردید – کند ذهــــــن

اگر ۸ یا ۹ تصویر صورت پیدا کردید – معمولــــــــی

اگر ۱۰ یا ۱۱ تصویر صورت پیدا کردید – خیلی خوب

اگر ۱۲ یا ۱۳ تصویر صورت پیدا کردید – نابغــــــــــــه
 

شهادت بانــــــــــــوی آسمـــانی ، حضرت فاطمه (س ) تسلیت باد :
ساعت ٩:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٦   کلمات کلیدی: شهادت بانوی اسمانی حضرت زهرا (س ) تسلیت باد ،شهادت حضرت صدیقه طاهره خانم : فاطمه زهرا ،ایام فاطمیه ( س ) ،تقدیم به : ارادتمندان فاطمه (

 

 ایام فاطمیه و شهادت بانـــــــــــــوی

دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س) رو

به همسرشون حضرت علی(ع)

ائمه المعصومین(ع)

ساحت مقدس امام زمان(عج)

و شما دوستان گرامی

و مسلمانان جهان تسلیت می گویم

 

سال نـــــــــــــــــو را صمیمانه به همه شما خوبـــان تبریک میگویم :
ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٤   کلمات کلیدی: تبریک سال نو ( 1391 ) ،تقدیم به : همه دوستان عزیزم و همراهان گرانسنگم ،ارزو های خوب برای شما خوبان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دیروز سیزده بدر و روز طبیعت بود  که

ایرانیان با یک رسم خوب و دیرینه به دامان 

طبیعت زیبای خدادادی سپری کــــــــــــــردند 

 و خـــــود را از  های و هوی زندگی ماشینی

 گر چه برای مـــــــــــــــــــــدتی کوتاه رهانیدند 

 امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه و روزی پر از شادی  نشاط و را

 پشت سر گذاشته باشیـــــــد

 و همچنین سالی پر از موفقیت و شادی و شادکامی همراه با سعادت و سلامت

 و سرافرازی و بهروزی 

در پیش رو داشته باشیـــــــــد .

 و برای سالی که در پیش دارید ، بتوانید با موفقیت به کار ، تحصیل و زندگی

 و تلاش جهت اتیه ای زیبا و دل انگیــــــــــــز بپردازیــــــــــــــــــــــــــد .....

 بهترین ها رو واس همه شما خوبان   خواهانم....

ایام بکام  - شاد شاد باشیییییییییییییییییییییییییید

 ارادتمند  همه شما عزیزان  :   احـــمـــــــــــد


هر روزتان نوروز ، نوروزتان پیروز / عییییییییییییییدتون مبارک :
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٥   کلمات کلیدی: حلول سال 1391 مبارکباد ،سال نو بر همه دوستان خوب ،تقدیم به : همه دوستان عزیزم و همراهان گرانسنگم ،نوروز ایرانیییییییییی / جشن ایرانی

                       باد نوروزی همی در بوستان بت گر شود

تا ز صنعش هر درختی لعبتی دیگر شود

در این بهار دل انگیز ، مزرع سینه اتان از سبزه ی محبت ، سبز و خرم باد

یادت همه روز خوشتر از عید کاین منشا شادی جهان است

در این بهار سبز و روح بخش، امیداست:

نظر مهر ربوبیت در دلتان بر دوام

بر بساط عافیت آرام

کارهایتان بر نظام

دولتتان تمام

و روز و نوروزتان فرخنده در ایام باشد.

سبزترین و دلنوازترین تبریکات خود را تقدیم حضورتان می نمایم.

دلتان در نظر حق شادان و جانتان به مهر ازل، نازان باد.

سری جدید اس ام اس ها تبریک نوروز و سال نو

سال خوب و شادی آرزومندم برای تک تکتون :  دوستای نازم 21.gif16.gif23.gif

ارادتمند همه تون  :    احـــــمــــــــــــــــد